APP

视频:挪威女子习惯了四肢奔跑 速度极快还能跨越障碍物

克里斯汀从4岁开始就喜欢四肢着地、像马一样奔跑,她的这种爱好一直延续到了现在。

                       
点赞&收藏:
收藏

评论前必须登录!